Expressive art therapy

Focusing (Διαδικασία Εστίασης)

Focusing (Διαδικασία Εστίασης)

To Focusing (Διαδικασία Εστίασης) είναι μια βιωματική διαδικασία επικέντρωσης στο σώμα με στόχο την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων και πληροφοριών που αυτό φέρει αναφορικά με ένα θέμα, πρόβλημα ή μια κατάσταση που ζούμε.
Όταν επιτύχω την άμεση σχέση με την βιωματική μου διαδικασία τότε βρίσκω την βιωματική αίσθηση (felt sense), έναν όρο που επινόησε ο Gedlin.
Η βιωμένη αίσθηση βιώνεται που σωματικά ενέχει «αφθονία από καταστάσεις, προβλήματα ή αντιλήψεις ζωής». Είναι η «ολιστική ενεχόμενη σωματική αίσθηση μιας πολύπλοκης κατάστασης».
Με το να παραμένει ο άνθρωπος στην βιωμένη άισθηση του προβλήματος, της κατάστασης πάνω στην οποία εργάζεται και να βρίσκει ένα σύμβολο που της ταιριάζει, η βιωμένη αίσθηση αναπτύσει τα νοηματά της και αλλάζει.
H αληθινή ψυχοθεραπεία αρχίζει στο σημείο που ο πελάτης προχωράει πέρα απο τη διανόηση και παραμένει σε μια άμεση, παρούσα βιωματική διαδιασία των προβλημάτων του.

Το περιβάλλον ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη διαμόρφωση της αυτοαντίληψης και της αυτοεικόνας. Η διαστρέβλωση της εικόνας του εαυτού κάνει το άτομο σήμερα να μην μπορεί να εμπιστευτεί τα δεδομένα που του παρέχουν οι αισθήσεις του, και στη θέση της προσωπικής του αντίληψης, θα ανατρέχει συνεχώς στην κρίση των άλλων προκειμένου να προσδιορίσει την αξία της κάθε εμπειρίας.
Αντίθετα μια ανθρωποκεντρική, υπαρξιακή προσέγγιση διευκολύνει την κυριαρχία της εμπειρίας του οργανισμού, ενυσχύοντας στο άτομο τη λειτουργία ενός «εσωτερικού τόπου αξιολόγησης»,πoυ E. Gendlin (Focusing ,Διαδικασία εστίασης) λέει τη σωματική αίσθηση της εμπειρίας, «βιωμένη αίσθηση».

Με το να παραμένει ο άνθρωπος στη βιωμένη αίσθηση του προβλήματος, της κατάστασης πάνω στην οποία εργάζεται που βιώνει στο «εδώ και τώρα» σε σχέση με μία κατάσταση, και να βρίσκει ένα σύμβολο που της ταιριάζει, η βιωμένη αίσθηση αναπτύσσει τα νοηματά της και αλλάζει.
Ο E. Gendlin, χρησιμοποίησε τον όρο για να περιγράψει μια πολύ ιδιαίτερη εσωτερική βιωματική διαδικασία , με την οποία προσεγγίζεται το «σώμα».
Ο όρος αυτός περιγράφει:
-την ολιστική, γενική, ασαφή, προλεκτική, αίσθηση
-αυτό το «κάτι» μέσα μας που έχει σχέση μ΄οποιδήποτε βίωμα μας,αλλά ακόμη δεν έχει αρθρωθεί
-το άρρητο, προσυνειδητό, το βιωμένο, αλλά όχι ρητά εκφρασμένο, που βρίσκεται σωματικά και μέσα από τη διαδικασία εστίασης, μπορεί να γίνει αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας
Κυρίαρχο ρόλο παίζει το σώμα, που έχει καταγράψει εμπειρία, συναίσθημα και σκέψη, και είναι η απελευθέρωσή του που θα φέρει την ισορροπία στο άτομο ως όλον.
Τότε ο Προσωποκεντρικού & Focusing Βιωματικού Ψυχοθεραπευτής ανταποκρίνεται στον πελάτη του με αυτό που ονομάζει ο Geldin βιωματική ανταπόκριση (experient al response).Μέσα από την αυξανόμενη – από στιγμή σε στιγμή – ενσυναίσθηση ν’ ανταποκριθεί στο «όριο» της συνειδητότητας (edge of awareness) του πελάτου, σ’ αυτό το σιωπηλό τοπίο, πίσω από το «παγωμένο όλον».
Άλλη μια μεγάλη ανακάλυψη είναι ότι η διαδικασία της πραγματικής αλλαγής είναι ευχάριστη. Οι ανθρωποι βιώνουν τα επώδυνα συναισθήματά τους και τα επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά χωρίς να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν την ίδια τη δύναμη του σώματός τους, που είναι από τη φύση της εστιασμένη στη ζωή.
Μέσω της διαδικασίας εστίασης γνωρίζουμε πώς το ανθρώπινο όν ,είναι κάτι παραπάνω από μια μέθοδο, μια ομάδα πεποιθήσεων, σκοπών ή ερευνητικών σχεδίων. Υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο μόνο και μόνο για να διασφαλίσει το πιο σημαντικό : Να είμαστε απλά συνοδοί στη διαδικασία του άλλου επιτρέποντας και συντροφεύοντας, τους ανθρώπους σεβόμενοι τον τρόπο που βιώνουν και αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ή μια κατάσταση.

Βιβλιογραφία:Διαδικασία εστίασης (focusing) Eugene T.Gendlin εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
Carl Rogers,AWayof being ,Boston
Carl Rogers On Becoming a person
Για ατομικές συνεδρίες κλείστε ραντεβού στα τηλ. 2103461674 6974078539, www.art-drasis-therapy.gr
Τζέσικα Μαργαρίτη (Συμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτρια)

Close Menu